Plt Yüksekliği Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi
Sağlıklı Yaşam

PLT Yüksekliği Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi

108views

PLT yüksekliğinin neden kaynaklandığı ve belirtilerinin neler olduğu bu istikamette sorun yaşayan bireyler tarafından epeyce merak edilen bahis başlıkları olarak ön plana çıkarken, orjinal ismi “Trambosit Platelet” olan trombosit yüksekliğinin ihmal edilmemesi gereken bir ayrıntı olduğu da unutulmamalıdır. Olağan kurallar altında dalakta depolanan trombositler daha sonra tekrar dalak ve karaciğer tarafından yok edilmektedir.

PLT Nedir, Ne İşe Fayda?

Küçük birer kan hücresi parçacıkları olan ve kan pıhtılaşmasına yardım eden trambositler “Platelet” ya da PLT olarak isimlendirilirken, bir öbür deyişle kan kaybının engellenmesi için savunma sistemi fonksiyonu gördüklerinden de bahsedilebilir. PLT testi yüksek çıkması kanda olağan sayısının üstünde trombosit bulunması manasına gelirken, normal PLT değerleri için kan mikrolitresi başına 400.000 hududundan (150.000-400.000 arası) bahsedilmesi mümkündür. Kanda 400 binden fazla trombosit bulunması trombositoz hastalığına yol açmakla bir arada, trombosit ölçüsü belirlenebilmesi için tam kan sayımı gereklidir.

Plt Yüksekliği Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi

Trombosit Bedellerinin Yüksek Olma Nedenleri

Tıbbi olarak iki kısma ayrılabilen trombosit yüksekliği nedenleri;

  • Birincil trombositemi
  • Sekonder trombositoz olarak isimlendirilmektedir.

Birincil trombositemi yüksek trombosit nedeninin tam olarak belirlenemediği durumlardır. Bağımsız bir durum olarak da isimlendirilen birincil trombositemi yanında sekonder trombositoz durumu için enfeksiyon, morarma, bayılma, göğüs ağrısı ve kalp krizi, süreksiz görme bozuklukları, kansızlık, vitamin ve demir eksikliği, cilt yanıkları, kan kaybı, akut kanama ve kanser üzere belirtiler görülebilirken bu belirtilerin her biri de tıpkı vakitte başlı başına PLT yüksekliği nedeni de olabilmektedir.

Plt Yüksekliği Neden Olur, Belirtileri Nelerdir? Tedavisi

PLT Yüksekliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

PLT yani trombosit yüksekliği için karar ve tedavi mercii dahiliye hekimleridir. Dahiliye tabipleri evvel PLT yüksekliği nedenin tespit ederek bu nedeni ortadan kaldırma yoluyla PLT yüksekliği tedavisine kadar vereceklerdir.

  • Busulfan ve Hidroksi Karbamid üzere trombosit düzeyini azaltıcı ilaçlar
  • Varfarin ve aspirin üzere kan viskozitesini düşüren kan inceltici ilaçlar
  • Plateletferez metodu de,

PLT tedavisinde izlenen bir başka formüldür.

Leave a Response